Společnost eetplus s.r.o.

Bratranců Veverkových 587
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.
IČ: 06675301, DIČ: CZ06675301

DUNS: 49-599-9210

Stažením nebo použitím aplikace se na vás tyto podmínky automaticky vztahují – měli byste se proto ujistit, že jste si je před použitím aplikace pečlivě přečetli. Není dovoleno žádným způsobem kopírovat nebo upravovat aplikaci, jakoukoli část aplikace nebo naše ochranné známky. Není povoleno pokoušet se extrahovat zdrojový kód aplikace. Samotná aplikace a všechna ochranná známka, autorská práva, práva k databázím a další práva duševního vlastnictví s ní související stále patří společnosti eetplus s.r.o.

eetplus s.r.o se zavazuje zajistit, aby aplikace byla co nejužitečnější a nejúčinnější. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo provádět změny v aplikaci nebo účtovat poplatky za její služby, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu. Nikdy vám nebudeme účtovat poplatky za aplikaci nebo její služby, aniž bychom vám objasnili, za co přesně platíte.

Záruky a odmítnutí odpovědnosti
POSKYTOVATEL SLUŽBY EET PLUS NEUVÁDÍ  ŽÁDNÉ JINÉ KONKRÉTNÍ SLIBY NEŽ TY, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TĚCHTO PODMÍNKÁCH. NAPŘÍKLAD SE V SOUVISLOSTI S OBSAHEM V RÁMCI SLUŽEB, S JEJICH KONKRÉTNÍMI FUNKCEMI, S JEJICH SPOLEHLIVOSTÍ, DOSTUPNOSTÍ ANI S JEJICH SCHOPNOSTÍ USPOKOJIT VAŠE POTŘEBY K NIČEMU NEZAVAZUJE. SLUŽBY POSKYTUJE „TAK, JAK JSOU“.
NĚKTERÉ PRÁVNÍ ŘÁDY POSKYTUJÍ URČITÉ ZÁRUKY, NAPŘÍKLAD ODVOZENÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. V ROZSAHU, KTERÝ PRÁVNÍ PŘEDPISY UMOŽŇUJÍ, SE POSKYTOVATEL ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK.

Odpovědnost za službu EET Plus
POSKYTOVATEL SLUŽBY  EET PLUS NENESE ODPOVĚDNOST ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU TRŽEB, ZTRÁTU DAT, FINANČNÍ ZTRÁTY ANI ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ČI EXEMPLÁRNÍ ŠKODY NEBO ZA NÁHRADU ŠKODY SE SANKČNÍ FUNKCÍ.
VE VŠECH PŘÍPADECH PLATÍ, ŽE POSKYTOVATEL SLUŽBY EET PLUS  NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY.

Používání služeb firmami
Pokud služby používáte v zastoupení firmy, pak tato firma souhlasí s těmito podmínkami. Poskytovatele služby EET Plus ochráníte před a odškodníte za jakékoli nároky, soudní řízení a žaloby vyplývající nebo související s používáním služeb nebo porušením těchto smluvních podmínek včetně odpovědnosti a výdajů vzešlých z veškerých nároků, ztrát, náhrad škod, žalob, soudních řízení, rozsudků, výdajů za soudní řízení a nákladů na právní zastoupení.

Zpracování osobních údajů

Aplikace Elementary POS ukládá a zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytli za účelem poskytování naší služby. Pro správnou funkci aplikace vyžadujeme zadání platného emailu. Váš email zůstává v systému Elementary POS a nepředává se žádné třetí straně. Je vaší odpovědností udržovat telefon a přístup k aplikaci zabezpečené. Doporučujeme vám proto, abyste svůj telefon ne rootovali, což je proces odstraňování softwarových omezení a omezení stanovených oficiálním operačním systémem vašeho zařízení. Mohlo by to váš telefon zranit vůči malwaru / virům / škodlivým programům, ohrozit bezpečnostní funkce telefonu a mohlo by to znamenat, že aplikace Elementary POS nebude fungovat správně nebo vůbec.

Aplikace využívá služby třetích stran, které deklarují své vlastní podmínky.

Odkaz na podmínky poskytovatelů služeb třetích stran používaných aplikací:

Měli byste si uvědomit, že existují určité věci, za které společnost eetplus s.r.o nepřebírá odpovědnost. Některé funkce aplikace vyžadují aktivní připojení k internetu. Připojení může být Wi-Fi nebo poskytnuto vaším poskytovatelem mobilní sítě, ale společnost eetplus s.r.o. nemůže převzít odpovědnost za to, že aplikace nebude plně funkční, pokud nemáte přístup k Wi-Fi.

Pokud používáte aplikaci mimo oblast s Wi-Fi, měli byste si uvědomit, že vaše podmínky smlouvy s poskytovatelem mobilní sítě budou stále platit. V důsledku toho vám může váš mobilní operátor účtovat náklady na data po celou dobu připojení při přístupu k aplikaci nebo jiné poplatky třetích stran. Při používání aplikace přijímáte odpovědnost za veškeré takové poplatky, včetně poplatků za datový roaming, pokud používáte aplikaci mimo domovské území (tj. Region nebo zemi) bez vypnutí datového roamingu.

Stejným způsobem nemůže eetplus s.r.o. vždy převzít odpovědnost za způsob používání aplikace, tj. Musíte se ujistit, že vaše zařízení zůstane nabité – pokud dojde baterie a nemůžete jej zapnout, abyste mohli využívat službu, eetplus sro nemůže přijmout odpovědnost.

S ohledem na odpovědnost společnosti eetplus s.r.o. za vaše používání aplikace je při používání aplikace důležité mít na paměti, že ačkoliv se snažíme zajistit, aby byla neustále aktualizována a správná, spoléháme se na třetí strany poskytnout nám informace, abychom vám je mohli zpřístupnit. Společnost eetplus s.r.o nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, přímou nebo nepřímou, kterou zaznamenáte v důsledku úplného spoléhání se na tuto funkčnost aplikace.

V určitém okamžiku možná budeme chtít aplikaci aktualizovat. Aplikace je aktuálně k dispozici pro Android – požadavky na systém (a na jakékoli další systémy, pro které se rozhodneme rozšířit dostupnost aplikace) se mohou změnit, a pokud budete chtít aplikaci nadále používat, budete si muset stáhnout aktualizace. Firma eetplus s.r.o neslibuje, že bude vždy aktualizovat aplikaci tak, aby byla pro vás relevantní a / nebo aby fungovala s verzí systému Android, kterou jste nainstalovali do svého zařízení. Slibujete však, že budete vždy přijímat aktualizace aplikace, pokud vám budou nabídnuty. Můžeme také chtít přestat poskytovat aplikaci a můžeme ji kdykoli ukončit, aniž bychom vás o ukončení informovali. Pokud vám neřekneme jinak, po jakémkoli ukončení (a) práva a licence udělené v těchto podmínkách skončí; (b) musíte přestat používat aplikaci a (je-li to nutné) ji smazat ze svého zařízení.

Platba za aplikaci

Aplikaci Elementary POS můžete používat ve variantě zdarma, nebo si můžete zvolit placený tarif. Placený tarif má roční, nebo měsíční platnost. Jaké výhody přináší placený tarif je vždy napsáno na webových stránkách a vždy před konkrétní platbou. Placený tarif Elementary POS je digitálním obsahem. V případě, že dojde k využití zvýhodného placeného tarifu, dochází ke konzumaci placeného obsahu. Po skončení platnosti tarifu můžete platnost tarifu prodloužit opakovanou platbou.

Platbu je možné provést pomocí platebního převodu, nebo kartou. Po zaplacení přijde potvrzení o platbě. Společnost eetplus s.r.o. není plátcem DPH.

V případě jakýchkoliv technických problémů nás prosím kontaktujte.

Změny těchto podmínek

Naše Podmínky můžeme čas od času aktualizovat. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat, zda neobsahuje nějaké změny. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových podmínek na této stránce.

Tyto podmínky jsou účinné od 19.4. 2024

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se našich podmínek, neváhejte nás kontaktovat na adrese podpora@elementarypos.com.