Přijímejte objednávky s přehledem

Objednávkový displej
vám k tomu pomůže

Objednávkový displej je důležitým nástrojem pro sledování a zpracování objednávek v kuchyni nebo nápojů na baru. Tento displej umožňuje personálu vidět všechny objednávky v reálném čase, čímž zvyšuje rychlost a přesnost přípravy nových objednávek. Navíc lze objednávkový displej propojit s tiskárnou, takže objednávky mohou být zobrazeny na displeji i vytištěny. Elementary POS vám umožní snadno integrovat objednávkový displej do vašeho provozu a zjednodušit proces přípravy a výdej objednávek. 

4.8 hodnocení na Google Play

Funkce objednávkového displeje

Neustále rozšiřujeme Elementary POS a přinášíme vám nové funkce a drobná vylepšení, aby se vám s aplikací pracovalo stále lépe. Podívejte se na tato nedávná vylepšení.

Zobrazení objednávek

Nové objednávky jsou v reálném čase zobrazeny na displeji ihned po jejich vytvoření.

Stavy objednávek

Aplikace umožňuje odlišit od sebe objednávky podle jejich stavu. Nové objednávky jsou zobrazeny v jedné barvě, zatímco objednávky připravené k výdeji jsou zobrazeny v barvě jiné, což umožňuje rychlou identifikaci stavu objednávek.

Propojení s tiskárnou

Objednávky mohou být automaticky tisknuty na tiskárně. Můžete si vybrat, zda chcete používat pouze objednávkový displej, pouze tiskárnu, nebo obojí.

Propojení s funkcí
Mobilní číšník

Pokud máte provoz s obsluhou, může číšník zadat objednávku přímo na place a ta se automaticky zobrazí v kuchyni nebo na baru na objednávkovém displeji.

Propojení s funkcí
Vzdálená objednávka

Zákazníci mohou objednávat sami například od stolu, z webových stránek, nebo pomocí QR kódu nalepeného na stánku s občerstvením. Objednávka se následně zobrazí na objednávkovém displeji a číšník ji doručí zákazníkovi nebo si ji zákazník vyzvedne sám u výdejního pultu, podle toho, zda má podnik obsluhu nebo ne.

Automatické rozdělení objednávky

V aplikaci si můžete nastavit, které kategorie položek jsou pro bar a které pro kuchyň. V momentu, kdy číšník nebo zákazník vytvoří objednávku, tak se položky zobrazí na příslušném objednávkovém displeji (např. jídlo v kuchyni a nápoje na baru).

A pokud chcete zobrazovat QR kód pro rychlou platbu na zákaznickém displeji, tak zde najdete více informací.

boy-1454054_640